Obraz Mojej Warszawy 2012

Konkurs „Obraz mojej Warszawy” 2012 zgromadził 512 prac wykonanych przez 445 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych.

Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród, 10 wyróżnień oraz wyróżnić 54 uczniów udziałem w wystawie.

Skład Jury:

  • Gabryella Miłowska Moląg – artysta malarz- przewodnicząca
  • Katarzyna Markiewicz – artysta w dziedzinie tkaniny artystycznej
  • Dorota Wielkosielec – artystka w dziedzinie batiku
  • Kalina Downar Zapolska – architekt wnętrz
  • Michał Moląg – artysta malarz
  • Joanna Łabęcka – artysta plastyk