Obraz Mojej Warszawy 2014

“Obraz mojej Warszawy” to wyjątkowy, wakacyjny konkurs plastyczny. Celem konkursu jest zainteresowanie pejzażem miejskim jako tematem do wyrażania przeżyć i estetycznych doznań, zaciekawienie Warszawą oraz promocja laureatów konkursu. Zarówno ta stara, ocalała Warszawa, jak i ta dynamicznie zmieniająca się, nowa stolica może dostarczyć wielu tematów i inspiracji. Prace laureatów zostały zaprezentowane na wystawie w Galerii Abakus SCEK oraz opublikowane na łamach naszego wydawnictwa – Arkusze Literackie.

Wpłynęło 213 prac wykonanych przez 190 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych.

Jury postanowiło przyznać: 4 równorzędne nagrody, 6 wyróżnień oraz wyróżnić 70 uczniów udziałem w wystawie.

Skład Jury:

  • Gabryella Miłowska – Moląg – artysta malarz – przewodnicząca
  • Dorota Wielkosielec – artysta w dziedzinie batiku
  • Katarzyna Markiewicz – artysta w dziedzinie tkaniny artystycznej
  • Joanna Łabęcka – artysta plastyk
  • Joanna Piątek – artysta plastyk