Obraz Mojej Warszawy 2015

Konkurs „Obraz mojej Warszawy” zgromadził 224 prace wykonane przez 198 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych.

Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród, 6 wyróżnień oraz wyróżnić  60 uczniów udziałem w wystawie.