Obraz Mojej Warszawy 2016

Konkurs „Parki i skwery Warszawy” zgromadził 353 prace wykonane przez 316 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych. Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród, 5 wyróżnień oraz wyróżnić 70 uczniów udziałem w wystawie.

Skład Jury:

  • Dorota Wielkosielec – artystka w dziedzinie batiku- przewodnicząca,
  • Katarzyna Markiewicz – artysta w dziedzinie tkaniny artystycznej,
  • Joanna Łabęcka – artysta plastyk,
  • Joanna Piątek – artysta plastyk.