Obraz Mojej Warszawy 2017

“Obraz mojej Warszawy” to wyjątkowy konkurs plastyczny. Celem konkursu jest zainteresowanie pejzażem miejskim jako tematem do wyrażania przeżyć i estetycznych doznań, zaciekawienie Warszawą oraz promocja laureatów konkursu. Konkurs w 2017 roku poświęcony był nieodłącznemu elementowi warszawskiego pejzażu – Wiśle. Nadwiślańskiego pejzaże to nie tylko widoki  z mostami, wieżowcami, zabytkami, ale też miejsca do uprawiania sportów, wypoczynku, rozrywki oraz bogate siedliska roślin i zwierząt. Zachęcamy  do oglądania nadwiślańskich pejzaży, czujnego obserwowania otoczenia rzeki,  a wrażenia na pewno zaowocują ciekawymi rozwiązaniami plastycznymi. Namawiając Was do tworzenia prac o wyżej wymienionej tematyce uczestniczymy aktywnie w obchodach Roku Rzeki Wisły 2017.

Konkurs  zgromadził  516 prac wykonane przez 483 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych.  Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród, 5 wyróżnień  oraz wyróżnić 94   uczniów udziałem w wystawie.

Skład Jury:

  • Joanna Piątek – artystka plastyk –  przewodnicząca.
  • Dorota Wielkosielec – artystka w dziedzinie batiku
  • Katarzyna Markiewicz – artystka w dziedzinie tkaniny artystycznej
  • Joanna Łabęcka – artystka plastyk