Pan Cogito – Przygody z Muzyką

W trakcie opracowywania szczegółów merytorycznych przebiegu projektu, zespół roboczy artystów i pedagogów, postanowił rozszerzyć formułę przedsięwzięcia muzycznego o dodatkowe dziedziny wyrazu artystycznego. Otwarty Uniwersytet Muzyczny, zakładający realizację warsztatów wokalnych i koncertów  inspirowanych twórczością Zbigniewa Herberta, przekształcił się w cykl spotkań: Wieczory Kulturalne z Herbertem i obejmował już nie tylko muzykę i śpiew, ale także fotografię, teatr, literaturę, filozofię i historię sztuki. Ogromny dorobek artystyczny Herberta oraz zapał młodzieży, która zaangażowała się w realizację poszczególnych występów, pozwolił na przygotowanie:

15 maja 2018 r. i 30 maja 2018 r.
Warsztatów fotodokumentalnych „Herbert: zapiski wizualne”

Była to próba odnalezienia własnych interpretacji wierszy Zbigniewa Herberta poprzez tworzenie autorskich zapisków fotograficznych, zapisków rzeczywistości, która nas otacza: osób, miejsc, przedmiotów.
Do udziału w zajęciach zaprosiliśmy zorganizowaną grupę – uczniów szkół ponadgimnazjalnych (16 – 19 lat). Uczestnicy warsztatów zapoznali się ze specyfiką działań fotodokumentalnych w teorii oraz w praktyce. Warsztaty zakładały wyjścia plenerowe. Każdy z fotografujących  tworzył swój cykl tematyczny a efektem ich pracy była plenerowa wystawa w Amfiteatrze Starej Prochowni SCEK, otwarta dla wszystkich zwiedzających do 31 sierpnia 2018 r.

Wernisaż zorganizowany w Amfiteatrze Starej Prochowni SCEK, miał miejsce 7 czerwca 2018 roku. 

27 maja 2018 r.
Spektakl „Labirynt”
Wystąpili studenci II roku Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza, która była jednocześnie partnerem projektu.

Spektakl w całości składał się z tekstów Herberta (wiersze i proza poetycka). Młodzi aktorzy stworzyli spektakl, którego sposób przedstawieni, był inspirowany ich przemyśleniami na temat spotkania z poezja tego twórcy. Dla uczestników zajęć SCEK, którzy przygotowywali swoje pokazy artystyczne w ramach projektu, ważna była możliwość skonfrontowania swojej wizji i doświadczeń związanych z tekstami Zbigniewa Herberta z interpretacją starszych kolegów, którzy przygotowują się do zawodu aktora. Dzięki partnerstwie dwóch instytucji, nastąpiła wymiana merytoryczna między młodzieżą.

7 czerwca 2018
Spotkanie „Warsztaty Filozoficzne z Herbertem” dla młodzieży, poświęcone zbadaniu filozoficznych inspiracji obecnych w twórczości Zbigniewa Herberta. Dla poety, który przed liryką stawiał zadanie dotknięcia zarówno rzeczywistości, jak i ideału, filozofia stanowić musiała równocześnie źródło inspiracji i rywalkę dążącą – przy użyciu innych środków – do tego samego celu. Herbert, wnikliwy i krytyczny znawca historii filozofii, doskonale rozumiał złożoność relacji łączącej tę dziedzinę z poezją, a ślady filozoficznych fascynacji i polemik są wyraźnie widoczne w twórczości poety. Wykład poprowadził Jan Molina, filozof, nauczyciel SCEK.

14 czerwca 2018
„W Podróży” – uteatralniony wieczór poezji Zbigniewa Herberta w wykonaniu grupy twórczej Malkontenci, przygotowany pod opieką artystyczną aktorki Bożeny Robakowskiej i choreografki Marty Domagały (ruch sceniczny). W ramach przygotowań aktorzy odbyli konsultacje z krytykiem literackim, podczas których rozmawiali o Zbigniewie Herbercie i jego utworach. Aby dopełnić temat wieczoru (podróż w świat dzieł sztuki), został przygotowany i wyświetlony pokaz slajdów z dziełami sztuki, do których Zbigniew Herbert nawiązywał w prezentowanych przez artystów utworach. Sam wieczór poetycki poprzedziła prelekcja krytyka literackiego Konstantego Pieńkosza, znawcy twórczości Zbigniewa Herberta.

21 czerwca 2018 r.
Finałowy Koncert „Pan Cogito – Przygody z Muzyką”  
Koncert przygotowały młode wokalistki, uczestniczki zajęć wokalnych Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej pod kierownictwem muzycznym Przemysława Zalewskiego, muzyka, nauczyciela SCEK. Zmierzyły się one z wierszami jednego z najwybitniejszych polskich poetów, eseistów i dramaturgów. W repertuarze pojawiły się słynne, ale też i nie zawsze łatwe do zaśpiewania utwory Herberta, takie jak: „Bajka Japońska”, czy „Marek Aureliusz”. Każdy utwór poprzedzał mini wykład dotyczący kontekstu powstawania śpiewanego dzieła. Tego trudu kolejny raz podjął się Konstanty Pieńkosz, krytyk literacki.

Do poszczególnych wydarzeń nagrywano krótkie materiały edukacyjne wideo, które były wprowadzeniem do obcowania z twórczością Zbigniewa Herberta w kontekście przygotowanych przez młodzież występów. Filmy są ogólnodostępne i można je obejrzeć na stronie internetowej SCEK, www.scek.pl (zakładka PUBLIKACJE).

Wszystkie zrealizowane wydarzenia cieszyły się dużą popularnością a ich przygotowanie i praca z tekstem wybitnego eseisty i poety, pozwoliła młodym uczestnikom warsztatów na kontakt z ważną literaturą XX wieku w sposób niestandardowy, wykraczający poza ramy nauczania szkolnego. Realizacji finałowego koncertu pogratulowała nam sama Katarzyna Herbert, wdowa po Zbigniewie Herbercie.