Warsztaty z historii sztuki – I rok: „Od faraonów do Tycjana”