Warsztaty z historii sztuki – II rok: „Od Carravagia do Kantora”