Poranki Muzyczne

Zapraszamy do zapisów na Poranki Muzyczne w semestrze zimowym roku szkolnego 2021/2022. Forma realizacji zajęć będzie dostosowana do sytuacji pandemicznej w kraju: dzieci będą mogły uczestniczyć w oferowanych przez nas koncertach zarówno stacjonarnie, jak i zdalnie.

Formularz zgłoszenia na zajęcia we wrześniu, październiku, listopadzie i grudniu: link do formularza zapisów.

Celem nadrzędnym cyklu jest zachęcenie uczniów szkół ogólnokształcących do kontaktu z muzyką. Intencją prowadzących jest wychowanie młodzieży poprzez sztukę oraz przygotowanie młodych ludzi do świadomego korzystania z dóbr kultury. Zamierzeniem organizacyjnym jest uzupełnienie i rozszerzenie programu przedmiotu muzyka w szkole ogólnokształcącej.

Główne zadania:

  • przybliżenie specyfiki poszczególnych epok muzycznych poprzez zaprezentowanie utworów czołowych kompozytorów danych epok
  • pogłębienie wiedzy uczestników na temat instrumentów muzycznych, ich możliwości technicznych i wykonawczych, barwy dźwięku, rejestru
  • zwrócenie uwagi młodzieży na strukturę utworów muzycznych (melodia, rytm, harmonia, tryb, tonacja, dysonanse i konsonanse, brzmienie, agogika i aparat wykonawczy), ich formę oraz przekaz treści i nastrojów
  • umożliwienie słuchaczom rozmowy z wykonawcami oraz wymiany zdań na temat skojarzeń pozamuzycznych, powstałych podczas słuchania muzyki w ramach koncertów

Poranki Muzyczne 

Serdecznie zapraszamy na koncerty w ramach cyklu “Poranki Muzyczne”. Różnorodność zagadnień i treści umożliwia znalezienie tematów odpowiednich dla dzieci w różnym wieku – od pierwszej klasy szkoły podstawowej do klas licealnych włącznie. Słuchaczami koncertów mogą być także uczniowie szkół integracyjnych oraz szkół specjalnych, dla których jest to niekiedy najbardziej dostępna forma kontaktu ze sztuką.

Wykonawcami koncertów są uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia oraz studenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Dzięki współpracy ze szkołami muzycznymi, w cyklu “Poranki Muzyczne” występują uczniowie tych szkół, przez co koncerty zyskują dodatkowy aspekt wychowawczy, gdyż słuchacze mają możliwość obserwowania swoich rówieśników lub nieco starszej młodzieży i uczą się szanować pracę swoich kolegów.

Terminy:
“Poranki Muzyczne” odbywają się regularnie w środy i czwartki oraz w wybrane wtorki o godz. 10.00 i 11.30.
(Zajęcia są finansowane przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

 

Forma zajęć będzie uzależniona od aktualnej sytuacji epidemicznej w Polsce i obowiązujących obostrzeń.

 

W celu otrzymania bardziej szczegółowych informacji, prosimy o kontakt mailowy na adres: poranki@scek.pl

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z niektórych “Poranków Muzycznych”:

Prowadzący

Joanna Krejzler

Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Wydziału Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Artysta muzyk. Specjalistka w zakresie dyrygentury chóralnej. Koncerty z cyklu „Poranki Muzyczne” prowadzi od 2016 r. Kontakt: poranki@scek.pl