Port Prochownia II – PRAWA KOBIET

Projekt „Warsztaty interdyscyplinarne – Port Prochownia II”, składał się z czterech części:

1. Warsztaty artystyczne dla młodzieży,
2. Kobiecy fotoprojekt międzypokoleniowy„ Fotoczułe”,
3. Wystawa,
4. Lekcja w Galerii dla grup zorganizowanych w oparciu o powstałe eksponaty.

Cały projekt realizowany był w konwencji edukacji demokratycznej. Opierała się ona na poszanowaniu wyboru i wolności młodych uczestników projektu, którzy wcielili się w rolę kontent designerów. Formę pracy narzucał motyw przewodni warsztatów – prawa kobiet. Artyści, uczniowie warszawskich szkół ponadgimnazjalnych jako przekaźnik koncepcji obrali sobie: video, malarstwo, fotografię, instalację przestrzenną, linoryt i grafikę komputerową. Drogowskazami przy tworzeniu poszczególnych prac były: swoboda twórcza młodzieży, samodzielność, odpowiedzialność za cały proces powstania dzieła – od koncepcji po wybór formy, aż do realizacji i aranżacji przestrzeni wystawienniczej. Temat PRAWA KOBIET, potraktowaliśmy jako punkt odniesienia do tematu wolności jednostki, sposobu patrzenia na ciało, punkt zwrotny w myślowych  stereotypach damsko – męskich, nawiązanie do rytuałów i atrybutów kobiecej codzienności, do sfery duchowości kobiet, do kosmicznej  energii, z której płynie siła, moc i piękno.

Jak czujemy się dziś, my, współczesne kobiety? Jaka jest nasza codzienność?

Co widzimy wstając rano? Czy przyglądamy się sobie, czy tylko ledwo dostrzegamy fragmenty swojej obecności w miejscach i przedmiotach? Dokąd zazwyczaj idziemy, a gdzie w zasadzie nie chodzimy? Z kim się spotykamy, a kogo unikamy?

I w końcu: czy jesteśmy czułe wobec siebie i świata, który nas otacza? Jak się objawia ta czułość…?

Takie pytanie towarzyszyły drugiej części projektu pt.: „Fotoczułe”. Była to próba przyjrzenia się sobie i światu przez obiektyw aparatu lub ekran telefonu komórkowego. Uczestniczki warsztatów miały możliwość opowiedzenia o sobie za pomocą fotografii, w indywidualny, autorski sposób. Podjęły próbę zatrzymania się w biegu, uchwycenia myśli, nastrojów, spontanicznych spotkań. Zapamiętania tego, co obok nas, czyli pięknej, zwyczajnej codzienności. Zwieńczeniem warsztatów była wystawa wielkomofrmatowa w piwnicach staromiejskich  Starej Prochowni SCEK  .

Ostatecznie, kolejny raz zdecydowaliśmy się na współpracę z Wydziałem Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dzięki nadzorowi wykładowców z uczelni i wsparciu studentów pierwszych lat studiów artystycznych, uczestnikom łatwiej było opracować koncepcję merytoryczną wystawy i dobrać materiały odpowiednie do zaprezentowania swojej wizji artystycznej. Młodzież z wielkim zaangażowaniem brała udział w dyskusjach tematycznych, wykładach i warsztatach plastyczno – performerskich, poznając nowe technologie montażu, łączenia faktur, oraz konstruowania instalacji.

Warsztaty fotodokumentalne, prowadzone przez nauczycielkę SCEK Edytę Ganc, połączyły w pracy twórczej grupę młodych aktywistek z grupą seniorek z Warszawy. Wspólne zajęcia,  fotografowanie rzeczywistości, rozmowy i wymiana doświadczeń, dały im możliwość skonfrontowania stereotypów dotyczących wieku oraz przekonań na temat ich wzajemnej codzienności. Zwieńczeniem projektu była wystawa dostępna dla zwiedzających przez 3 miesiące. Odwiedzili ją mieszkańcy Warszawy, turyści z całej Polski i świata. Fotografie były oglądane również przez zorganizowane grupy z klubów seniora z całej Warszawy.

Odbyły się 4 lekcje w galerii dla grup zorganizowanych szkolnych. Podczas zajęć nauczyciele przychodzący z klasą bardzo dobrze wypowiadali się na temat wystawy i deklarowali chęć przeprowadzenia takiego projektu u siebie w szkole. Młodzież oglądająca wystawę, uznała prace za  ciekawe, skłaniające do refleksji i ważne.