Promocja Talentów 2011

Konkurs „Promocja młodych talentów dziedzinie plastyki”2011 zgromadził 492 prace wykonane przez 317 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych. Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród, 8 wyróżnień oraz wyróżnić 25 uczniów udziałem w wystawie.