Promocja Talentów 2012

W ramach Wiosennych Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży 2012 zorganizowano jeden konkurs plastyczny: „Promocja Młodych Talentów”. Nadesłano łącznie 738 prac wykonanych przez 204 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych.

Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród, 10 wyróżnień oraz wyróżnić 34 uczniów udziałem w wystawie.