Promocja Talentów 2013

W ramach Wiosennych Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży 2013 zorganizowano konkurs plastyczny: „Promocja Talentów”. Nadesłano łącznie 714 prac wykonanych przez 197 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych.

Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród, 8 wyróżnień oraz wyróżnić 31 uczniów udziałem w wystawie.