Promocja Talentów 2015

Konkurs „Promocja Talentów” 2015 zgromadził 1106 prac wykonanych przez 267 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych.

Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród, 10 wyróżnień oraz wyróżnić uczniów udziałem w wystawie.