Promocja Talentów 2016

Konkurs „Promocja Młodych Talentów w Dziedzinie Plastyki” 2016 zgromadził 717 prac wykonanych przez 194 uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych. Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród, 5 wyróżnień oraz wyróżnić 46 uczniów udziałem w wystawie.