Promocja Talentów 2017

Tegoroczny konkurs „Promocja Młodych Talentów w Dziedzinie Plastyki” zgromadził 684 prace wykonanych przez 184 uczniów warszawskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych.

Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród, 5 wyróżnień oraz wyróżnić 43 uczniów udziałem w wystawie.

Skład Jury:

  • Katarzyna Markiewicz – artysta w dziedzinie tkaniny artystycznej
  • Joanna Łabęcka – artysta plastyk
  • Joanna Piątek – artysta plastyk
  • Ewa Kunkowska – artysta malarz