Promocja Talentów 2018

Tegoroczny konkurs „Promocja młodych talentów dziedzinie plastyki” zgromadził 320 prac wykonanych przez 81 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych.

Jury postanowiło przyznać 6 równorzędnych nagród, 5 wyróżnień oraz wyróżnić 28 uczniów udziałem w wystawie.

Skład Jury:

  • Dorota Wielkosielec – artystka w dziedzinie batiku – przewodnicząca
  • Katarzyna Markiewicz – artysta w dziedzinie tkaniny artystycznej
  • Joanna Łabęcka – artysta plastyk
  • Joanna Piątek – artysta plastyk