Promocje Talentów 2014

Konkurs „Promocja Młodych Talentów w Dziedzinie Plastyki” 2014 zgromadził 678 prac wykonanych przez 177 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz uczestników zajęć w placówkach pozaszkolnych. Jury postanowiło przyznać 5 równorzędnych nagród, 5 wyróżnień oraz wyróżnić 27 uczniów udziałem w wystawie.