Publikacje

Edukacja Kulturalna – Warszawa 2008

Edukacja Kulturalna w Warszawie – Warszawa 2008

Arkusze literackie – nr. 18

Arkusze literackie – nr. 17

Arkusze literackie – nr. 16

Arkusze literackie – nr. 15

Arkusze literackie – nr. 14

Ścieg kulturalny nr. 2

Ścieg kulturalny nr. 1

Warszawski Program Edukacji Kulrutalnej 2015