Zasady elektronicznej rezerwacji miejsc na wydarzenia organizowane przez SCEK

1. Zapisy odbywają się poprzez formularz zamieszczony na stronie http://www.scek.pl

2. Wypełnienie i wysłanie formularza jest jednoznaczne z zarezerwowaniem wejściówki na wydarzenie.

3. Liczba miejsc na każde wydarzenie jest ograniczona. Po przekroczeniu limitu prowadzone są zapisy na listę rezerwową. Wpisanie na listę rezerwową nie gwarantuje możliwości udziału w wydarzeniu.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia z powodów niezależnych od Organizatora.

5. Wysłanie zgłoszenia poprzez formularz jest równoznaczne z potwierdzeniem prawdziwości podanych w nim danych.

6. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt ze strony Organizatora na podany adres e-mail i numer telefonu.