Gala rozdania Nagród Dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy 2023