Зустрічі з десятою музою | Spotkania z dziesiątą muzą

Зустрічі з десятою музою | Spotkania z dziesiątą muzą

Тема уроку: Зустрічі з десятою музою
Викладач: Bożena Dudko (Божена Дудко)
Учасники: заняття для молоді віком 13-19 років
Дати проведення занять: четвери – 13 жовтня 2022, 20 жовтня 2022, 27 жовтня 2022, години: 16:00 – 20:00
Місце проведення занять: SCEK, ul. Jezuicka (Єзуіцька), 4, кінозал, 1-й поверх

Під час кожного заняття молодь переглядатиме по одному видатному твору польського кінематографу, що слугуватиме вивченню польської історії та культури, але в широкому європейському контексті, включаючи Україну. Завдяки фільмам молодь покращить свої знання польської мови, вивчаючи нашу мову у найкращих польських акторів.

Теми та фільми для інтеграції української молоді*:

  • Великий голод в Україні на прикладі фільму Агнєшки Голланд “Громадянин Джонс” (2019, 114 хв.) та книги “Гарет Джонс. Людина, яка знала занадто багато” Мірослава Влеклого (видавництво “Знак”, 2019);
  • Марія Склодовська-Кюрі – єдина дворазова лауреатка Нобелівської премії на прикладі фільму Марі Ноель (2017, 96 хв.);
  • Великі битви на прикладі Чуда на Віслі – фільм “1920. Варшавська битва”, реж. Єжи Гофман, 2011 р., 110 хв).
  • Вестерплатте і Зміїний Острів – на прикладі фільму Станіслава Ружевіча (1967; 91 хв.);
  • Польські повстання на прикладі Варшавського повстання (фільм “Місто 44”, реж. Ян Комаса, 2014, 76 хв.);
  • Молодь під час Другої світової війни на прикладі Сірих Чинів (фільм ” Каміння для валу”, реж. Роберт Глінський, 2014, 115 хв.).
  • Роль випадку в житті – фільм Кшиштофа Кещльовськєго “Випадок” (1981, 118 хв.).
  • Холодна війна та роль розвідки на прикладі полковника Ришарда Куклінського (фільм “Джек Стронг”, реж. Владислав Пашіковський, 2014, 122 хв.)
  • Фредерік Шопен – геніальний польський композитор усіх часів і народів (фільм “Шопен. Бажання любові”, реж. Єжи Антчак, 2002 р., 130 хв.)
  • Серпень 80-го року, який поклав початок падінню комунізму, на прикладі фільму Анджея Вайди “Людина із заліза” (1981, 147 хв.)

*Пропозиції щодо тем та фільмів можуть бути змінені. Молодь може запропонувати теми, які вони хотіли б обговорити на заняттях, а також запропонувати назви фільмів, які вони хотіли б переглянути на заняттях.

Tytuł zajęć: Spotkania z dziesiątą muzą
Prowadzący: Bożena Dudko
Uczestnicy: zajęcia dla młodzieży w wieku 13 – 19 lat
Terminy zajęć: czwartki -13 października 2022, 20 października 2022, 27 października 2022, godziny: 16:00 – 20:00
Miejsce zajęć: SCEK, ul. Jezuicka 4, sala kinowa, I piętro


Na każdych zajęciach młodzież obejrzy jedno wybitne dzieło polskiej kinematografii, które będzie służyło poznawaniu polskiej historii i kultury, ale w szerokim europejskim kontekście z uwzględnieniem Ukrainy. Dzięki filmom młodzież będzie doskonalić znajomość j. polskiego, ucząc się naszego języka od najlepszych polskich aktorów. Tematy i filmy służące do integracji młodzieży ukraińskiej*:


• Wielki głód w Ukrainie na przykładzie filmu Agnieszki Holland „Obywatel Jones” (2019, 114 min.) i książki „Gareth Jones. Człowiek, który wiedział za dużo” Mirosława Wlekłego (wyd. Znak, 2019);
• Maria Skłodowska-Curie – jedyna dwukrotna laureatka Nagrody Nobla na przykładzie filmu Marie Noëlle (2017, 96 min.);
• Wielkie bitwy na przykładzie cudu nad Wisłą – film „1920. Bitwa warszawska”, reż. Jerzy Hoffman, 2011, 110 min.)
• Westerplatte i Wyspa Wężowa – na przykładzie filmu Stanisława Różewicza (1967; 91 min);
• Polskie powstania na przykładzie powstania warszawskiego (film Jana Komasy, 2014, 76 min);
• Młodzież podczas drugiej wojny św. na przykładzie Szarych Szeregów (film „Kamienie na szaniec”, reż. Robert Gliński, 2014, 115 min.)
• Rola przypadku w życiu – film „Przypadek” Krzysztofa Kieślowskiego (1981, 118 min.) • Zimna wojna i rola wywiadu na przykładzie pułkownika Ryszarda Kuklińskiego (film „Jack Strong”, reż. Władysław Pasikowski, 2014, 122 min.)
• Fryderyk Chopin – genialny polski kompozytor wszechczasów (film „Chopin. Pragnienie miłości”, reż. Jerzy Antczak, 2002, 130 min.)
• Sierpień’80, który zapoczątkował upadek komunizmu na przykładzie filmu „Człowiek z żelaza” Andrzeja Wajdy (1981, 147 min.)

*Propozycje tematów i filmów mogą być modyfikowane. Młodzież może zgłaszać tematy, które chciałaby omówić na zajęciach, a także proponować tytuły filmów, które chciałaby obejrzeć na zajęciach.