Зустріч з Варшавою | Spotkania z Warszawą

Зустріч з Варшавою | Spotkania z Warszawą

Тема уроку: Зустріч з Варшавою
Викладач: Bożena Dudko (Божена Дудко)
Учасники: заняття для молоді віком 13-19 років
Дати проведення занять: вівторки – 11 жовтня 2022, 18 жовтня 2022, 25 жовтня 2022, години: 16:00 – 20:00
Місце проведення занять: SCEK, ul. Jezuicka (Єзуіцька), 4, кінозал, 1-й поверх

Інтеграційні заняття для української молоді, щоб ближче познайомитися зі Старим Містом та центром – серцем міста, “вкоренитися” у Варшаві, мати можливість якнайшвидше самостійно використовувати культурний, освітній, розважальний тощо потенціал столиці Польщі. Кожне заняття розпочинатиметься з короткого знайомства з темою заняття, після чого відбудеться виїзна екскурсія (за гарної погоди – тематична прогулянка містом, за холодної та дощової погоди – відвідування виставок та музеїв). Після повернення з прогулянки/відвідування музею ми поговоримо про побачене/відкрите, а також поглибимо наші знання за допомогою індивідуальних вправ та роботи в групах.

Пішохідні маршрути:

Королівський замок і Замкова площа;
Театри на Театральній площі: Гранд Театр – Національна Опера і Національний Театр;
Площа Ринок Старого Міста та прилеглі до неї вулиці (реконструкція Старого міста після Другої світової війни);
Варшавський Архікатедральний Собор з криптами (Варшавський пантеон).

Відвідування постійних експозицій у музеях:
Королівський Замок;
Музей Карикатури;
Музей Варшави на Площі Ринку Старого Міста;
Музей Літератури;
Музей Шопена;
Музей Варшавського Повстання;
Музей Холодної Війни ім. генерала Ришарда Куклінського;
Музей Марії Склодовської-Кюрі;
Музей Фармації.

Tytuł zajęć: Spotkania z Warszawą
Prowadzący: Bożena Dudko
Uczestnicy: zajęcia dla młodzieży w wieku 13 – 19 lat
Terminy zajęć: wtorki -11 października 2022, 18 października 2022, 25 października 2022, godziny: 16:00 – 20:00
Miejsce zajęć: SCEK, ul. Jezuicka 4, sala kinowa, I piętro

 

Zajęcia integracyjne służące młodzieży ukraińskiej do bliższego poznania Starego Miasta i śródmieścia – serca miasta, żeby „zakorzenić się” w Warszawie, by jak najszybciej potrafić samodzielnie korzystać w potencjału kulturowego, edukacyjnego, rozrywkowego, etc. stolicy Polski. Każde zajęcia będą się zaczynać krótkim wprowadzeniem do tematu zajęć, po którym nastąpi wyjście w teren (przy sprzyjającej pogodzie spacer tematyczny po mieście; w zimną i deszczową aurę – zwiedzanie wystaw i muzeów). Po powrocie ze spaceru/zwiedzania muzeum rozmawiać o tym, co nowego zobaczyliśmy/poznaliśmy, a uzyskaną wiedzę będziemy pogłębiać w ćwiczeniach indywidualnych i podczas pracy w grupach. Trasy spacerów: Zamek Królewski i plac Zamkowy; Teatry przy placu Teatralnym: Teatr Wielki – Opera Narodowa i T. Narodowy; Rynek Starego Miasta i przylegające do niego ulice (odbudowa starówki po II wojnie światowej); Archikatedra Warszawska z kryptami (warszawski panteon). Zwiedzanie wystaw stałych w muzeach: Zamek Królewski; Muzeum Karykatury; Muzeum Warszawy przy Rynku Starego Miasta; Muzeum Literatury; Muzeum Chopina; Muzeum Powstania Warszawskiego; Muzeum Zimnej Wojny im. gen. Ryszarda Kuklińskiego; Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie; Muzeum Farmacji.