Test wysyłki poczty SMTP

Formularz zgłoszenia – „Pierwsze solo w teatrze” - LATO W SCEK
Po wpisaniu wieku uczestnika pokażą się wymagane zgody.

na uczestnictwo mojego dziecka zajęciach warsztatowych organizowanych od 25 maja 2020 w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej im. KEN.
na samodzielne przyjście oraz powrót mojego dziecka z zajęć.
na przekazanie terenowej jednostce Sanepidu danych osobowych w przypadku zarażenia COVID-19
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z wytycznymi ze strony MEN, GIS oraz znana jest mi treść obowiązujących w placówce procedur bezpieczeństwa w okresie reżimu sanitarnego (w związku z COVID-19). Zrozumiałem/łam je i w pełni akceptuję.