Tłumacz on-line PJM

Informacja dla osób głuchych i słabosłyszących

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej im. KEN w Warszawie, realizując zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, umożliwia osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza języka migowego online.

Skorzystanie z usługi jest bezpłatne i nie wymaga wcześniejszego umawiania się na wizytę.

Z usługi tłumacza języka migowego online można skorzystać w dwojaki sposób:

  • Poprzez zgłoszenie się ze swoją sprawą do jednego z dwóch budynków siedziby SCEK:
    Jezuicka 4, 00 – 281 Warszawa
    Stara Prochownia SCEK, ul. Boleść 2
  • gdzie znajduje się oznakowane stanowisko z dostępem do usługi. Pracownik recepcji (za pośrednictwem tabletu z kamerą) połączy się z tłumaczem języka migowego. Tłumacz będzie pośredniczył w rozmowie między interesantem a pracownikiem. Rozmowa odbywa się w czasie rzeczywistym.
  • Z usługi można także skorzystać, nie wychodząc z domu. Wystarczy posiadanie sprzętu komputerowego (komputer PC, laptop, tablet) wyposażonego w kamerę oraz podłączenie do internetu.

Usługa z przyczyn technicznych jest obecnie niedostępna. Zapraszamy do kontaktu mailowego.