TRYPTYK 2023

PROJEKT TRYPTYK – trzy narodowości, trzy zmysły, trzy lokalizacje finału. Projekt miał na celu włączenia uchodźców w społeczność szkół i placówek oświatowych dlatego skierowany był do młodzieży pochodzenia polskiego, ukraińskiego i białoruskiego, uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych. W szkolnym, trudnym świecie wielokulturowych różnic, gdzie barierą komunikacyjną młodych ludzi jest język, łącznikiem była sztuka. Uczniowie podjęli się wyzwania stworzenia trzech wystaw, instalacji w przestrzeni miejskiej m.st.Warszawy. 

Bardzo ważnym, integracyjnym elementem programu było budowanie poczucia tożsamości, tolerancji, odnajdywanie nici porozumienia, dotarcie do łączących młodych ludzi wartości i potrzeb: usłyszenia, dostrzeżenia, zrozumienia i sensu. Tworzeniu obiektów finalnych wystawy przewodził nurt evironmental art czyli taki rodzaj sztuki wizualnej, który pozwala odbiorcy na wejście do wnętrza stworzonego przez artystę układu przestrzennego i poruszanie się w nim. Trzy grupy warsztatowe młodzieży pracowały w trzech lokalizacjach: