Turniej Jednego Wiersza Jesień 2014

Z 43 nadesłanych wierszy do Finału “Turnieju Jednego Wiersza – Jesień 2014” zakwalifikowanych zostało 15 utworów.

Finał Turnieju odbył się w piątek, 21 listopada 2014 r., o godz. 17.00, na Scenie Dziecka w Piwnicach Staromiejskich SCEK. Piętnastu finalistów zaprezentowało swoje utwory przed liczną publicznością i Jury konkursu. Po wysłuchaniu wszystkich finałowych wierszy Jury udało się na obrady. Uczestnikom konkursu i publiczności czas oczekiwania na werdykt umilił krótki koncert i poczęstunek. W ramach koncertu kwartet smyczkowy w składzie: Konrad Witkowski (I skrzypce), Tomasz Barszcz (II skrzypce), Tomasz Rosiński (altówka), Maciej Gąsior (wiolonczela), uczniowie Pierwszego Zespołu Szkół Muzycznych w Warszawie z klasy kameralistyki prof. Agnieszki Cypryk, zaprezentowali utwory Karola Kurpińskiego, Ludwiga van Beethovena i Dmitrija Szostakowicza. Po krótkim oczekiwaniu Jury konkursu ogłosiło werdykt, wręczyło dyplomy i nagrody.

Jury Turnieju Jednego Wiersza – Jesień 2014 w składzie:

 • Konstanty Pieńkosz – polonista, krytyk literacki, przewodniczący Jury
 • Wojciech Feliksiak – polonista, dyrektor Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej
 • Joanna Wenek – polonistka
 • Jerzy Górzański – poeta, prozaik, felietonista, autor słuchowisk radiowych
 • Beate Chromińska – poetka, laureatka poprzednich edycji Turnieju Jednego Wiersza

postanowiło przyznać nagrody:

 • Nagroda Iza wiersz Warszawa
 • Nagroda II  za wiersz Jesienny nastrój
 • Nagroda III za wiersz Diabeł na mojej ulicy jesienią 

Ponadto Jury przyznało cztery wyróżnienia:

 • za wiersz Ubezwłasnowolnienie częściowe
 • za wiersz Tunel 
 • za wiersz Nikt nie ufa już naturze
 • za wiersz Mój Ikar

Jednemu z laureatów przyznano także Specjalną Nagrodę od poety Jerzego Górzańskiego, najnowszy tom jego wierszy zatytułowany “Wszystko jest we wszystkim”, . Konstanty Pieńkosz, przewodniczący Jury, przekazał następnie wszystkim młodym poetom wiele ciekawych uwag na temat ich twórczości i wręczył wszystkim finalistom dyplomy za udział w finale. Zaprosił także wszystkich do udziału w Scenie Literackiej, projekcie Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej umożliwiającym młodym poetom zaprezentowanie swoich wiersz w warunkach scenicznych. Na koniec finału trzy nagrodzone wiersze zaprezentowane zostały przez Bożenę Robakowską.