Turniej Jednego Wiersza Jesień 2016

29 listopada 2016r.,  Jury w składzie:

  1. Konstanty Pieńkosz – polonista, krytyk literacki, przewodniczący Jury
  2. Joanna Wenek – polonista
  3. Piotr Szewc – poeta, prozaik, krytyk literacki
  4. Beata Chromińska – poetka, laureatka konkursów literackich

po przeczytaniu 43 utworów postanowiło zakwalifikować do finału 22 wiersze

postanowiło przyznać nagrody i wyróżnienia:

I miejsce: za wiersz Oglądanie rzeźb antycznych majowym wieczorem

II miejsce:  za wiersz W Gorcach 

III miejsce: za wiersz Wyznanie (Gdybym była)

uczeń ze Społecznego Gimnazjum nr 14 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie, za wiersz Wtorek

uczennica z L Liceum Ogólnokształcącego im. Ruy Barbosy w Warszawie, za wiersz Dziadek

uczeń z XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie, za wiersz Studium na wpółśpiącymi palcami