Turniej Jednego Wiersza – Jesień 2021 – zgłoszenia

Termin przyjmowania zgłoszeń upłynął 22 listopada.