WFTM Wiosna 2016

WARSZAWSKI FESTIWAL TEATRALNY MŁODYCH W STAREJ PROCHOWNI
15 – 16 kwietnia 2016

W tegorocznej edycji Warszawskiego Festiwalu Teatralnego Młodych w Starej Prochowni obejrzeliśmy 11spektakli teatralnych wyłonionych przez Radę Artystyczną Festiwalu.

Jury (Bożena Robakowska, Monika Domagała, Simon Blaschko oraz Tomasz Daszczuk – przewodniczący) przyznało trzy nagrody, trzy wyróżnienia i pięć dyplomów za udział w finale konkursu.
Jury Młodzieżowe za najlepszy spektakl Festiwalu uznało „Romeo i Julię. Sześć bardzo intensywnych dni” Grupy Teatralnej DREWNO z Liceum Filmowego przy Warszawskiej Szkole Filmowej.

PROTOKÓŁ
z dnia 16 kwietnia 2016 roku
z Warszawskiego Festiwalu Teatralnego Młodych w Starej Prochowni,
który odbył się w dniach 15 – 16 kwietnia 2016 roku
w Starej Prochowni Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie.

Jury w składzie:
Tomasz Daszczuk – aktor, reżyser, pedagog teatru, przewodniczący Jury
Bożena Robakowska, aktorka
Monika Domagała – aktorka, tancerka, pedagog
Simon Blaschko – pedagog teatru

1. Jury po obejrzeniu 11spektakli zakwalifikowanych do etapu finałowego postanowiło
przyznać nagrody:
I miejsce – statuetka SCEK, oraz nagroda rzeczowa: zestaw PAR HEX 6-IN-1 + przewód XLR 10M.
zespołu Teatr KOT ze Studia Teatralnego Julii Kotarskiej-Rekosz w Warszawie
za spektakl pt.: „Jaskółka”
II miejsce – statuetka SCEK, oraz nagroda rzeczowa: zestaw PAR HEX 4-IN-1 + przewód XLR 10M.
zespołu Grupa Teatralna Drewno z Liceum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy
Warszawskiej Szkole Filmowej
za spektakl pt.: „Romeo i Julia. Sześć bardzo intensywnych dni”
III miejsce – statuetka SCEK, oraz nagroda rzeczowa: zestaw PAR COB 36W + przewód XLR 10M.
zespołu Teatr Punkt z XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. płk.
Leopolda Lisa-Kuli w Warszawie
za spektakl pt.: „Faust”

2. Jury przyznało 3 wyróżnienia:
zespołu Scena Kotłownia ze Sceny Kotłownia w Ostrowi Mazowieckiej
za spektakl pt.: „NaszeTwarze.pl”
zespołu Ziółka Zielińskiego z XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja
w Warszawie, za spektakl pt.: „Między nami dobrze jest”
zespołu Teatr Moralnego Niepokoju z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 w
Warszawie, za spektakl pt.: „Rozmowa z matką”
3. Jury przyznało 5 dyplomów za udział w finale
zespołu Kamzit z Autorskiego Liceum Ogólnokształcącego nr 42 w Warszawie
zespołu Klucz z Wiolinowej z Domu Sztuki Spółdzielni Mieszkaniowo-Budowlanej „Jary” w
Warszawie
zespołu Teatrzyk 4/6 z Gimnazjum nr 46 im. Szarych Szeregów w Warszawie
zespołu Teatr Ani Pół z Wawerskiego Centrum Kultury w Warszawie
zespołu Etna z Centrum Kultury w Piasecznie
4. Jury postanowiło przyznać dyplomy uznania za szczególne osiągnięcia
w dziedzinie edukacji artystycznej dzieci i młodzieży:
pani Julii Kotarskiej-Rekosz, opiekunowi zespołu Teatr KOT ze Studia Teatralnego Julii
Kotarskiej-Rekosz
panom Danielowi Misiewiczowi, Bartłomiejowi Nowosielskiemu, opiekunom Grupy
Teatralnej DREWNO z Liceum Filmowego przy Warszawskiej Szkole Filmowej
pani Dorocie Gołaszewskiej, opiekunowi zespołu TEATR PUNKT
z XII LO im. płk. L. Lisa-Kuli w Warszawie/
5. Jury nominowało zespół Teatr KOT ze Studia Teatralnego Julii Kotarskiej-Rekosz w
Warszawie ze spektaklem pt.: „Jaskółka” do Ogólnopolskiego Festiwalu Teatralnego HECA
2016 w Płocku.
6. Zespół MINIATURA z Konstancińskiego Domu Kultury w Konstancinie-Jeziornie nie wystąpił w finale konkursu z powodu choroby uczestnika grupy.

PROTOKÓŁ

JURY MŁODZIEŻOWEGO z dnia 16 kwietnia 2016 roku,
z WARSZAWSKIEGO FESTIWALU TEATRALNEGO MŁODYCH
W STAREJ PROCHOWNI,
który odbywał się w dniach 15 – 16 kwietnia 2016 roku
w Starej Prochowni Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej

Jury Młodzieżowe w składzie:

Stanisław Gorzeliński
Jakub Grefkowicz
Albert Lach
Stanisław Łukaszewicz
Jerzy Starachowski

po obejrzeniu 12 prezentacji finałowych postanowiło przyznać
nagrodę (PAR PROfile) za Najlepszy Spektakl Festiwalu
zespołowi Grupa Teatralna Drewno z Liceum Filmowego z
Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej
za spektakl pt.: „Romeo i Julia. Sześć bardzo intensywnych dni”