Wprowadzenie

Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej jest placówką oświatową działająca w systemie edukacji pozaszkolnej, w obszarze edukacji pozaformalnej. To miejsce, w którym młodzież może pogłębiać wiedzę humanistyczną, rozwijać zainteresowania, pasje i kształcić umiejętności w przedmiotach artystycznych. Dla nich tworzymy pracownie, w których warsztaty prowadzą mistrzowie. Otrzymaliśmy od Ministra Edukacji Narodowej zaszczytny tytuł Miejsca Odkrywania Talentów.

Wspólnie z młodzieżą prowadzimy wiele projektów artystycznych i edukacyjnych. Nasi uczestnicy nie tylko zostają studentami uczelni artystycznych, ale spełniają się także w innych zawodach. Od nas otrzymują wsparcie i wynoszą przekonanie, że współpraca i kreatywność przynoszą efekty podczas realizacji projektów, a w przyszłości stanowią solidny fundament postawy obywatelskiej. Nasze działania mają także charakter profilaktyczny i społeczny. Pracujemy z grupami wykluczonych, z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie. Definiujemy bowiem edukację kulturalną, jako swoistą aktywność społeczną, jako inwestycję w rozwój kultury i w kapitał społeczny. Nie każdy zostaje artystą, ale każdy będzie obywatelem.

Zachęcamy młodych ludzi, poprzez nasze wielokierunkowe działania, do aktywnego uczestnictwa w kulturze współczesnej. Prowadzimy różne formy działalności kulturalnej: galerie, teatry repertuarowe o określonych profilach artystycznych, organizujemy koncerty, przeglądy, festiwale. Promujemy młodych artystów, uczniów i studentów szkół artystycznych. Inspirujemy młodzież do realizacji własnych inicjatyw. Jesteśmy otwarci na współpracę z organizacjami pozarządowymi, z którymi zrealizowaliśmy i nadal realizujemy wiele projektów.

Wojciech Feliksiak
Dyrektor Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej