Ankieta dla osób uczestniczących w Wiosennych Warsztatach Teatralnych Młodych

WWTM - ankieta
W ilu warsztatach brałaś/eś udział? Zaznacz z poniższych *
gdzie: 1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – nie mam zdania, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze
gdzie: 1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – nie mam zdania, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze
gdzie: 1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – nie mam zdania, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze
gdzie: 1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – nie mam zdania, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze
gdzie: 1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – nie mam zdania, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze
gdzie: 1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – nie mam zdania, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze
gdzie: 1 – bardzo źle, 2 – źle, 3 – nie mam zdania, 4 – dobrze, 5 – bardzo dobrze