Zgoda na publikację fotografii na stronie SCEK

Dane osobowe uczestnika będą przetwarzane w informacjach związanych z jego udziałem w wystawie online, prezentowanej na stronie www.scek.pl.
Wystawa stanowi podsumowanie pracy podczas Warsztatów Fotograficznych prowadzonych w SCEK.
Prace autorstwa uczestniczek i uczestników Warsztatów będą zamieszczone na ogólnodostępnej stronie internetowej www.scek.pl .

W przypadku osób niepełnoletnich zgodę wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni.

 

Zgoda na publikację fotografii na stronie SCEK
*

 

Zapoznaj się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych KLIKAJĄC TUTAJ.