Zgłoszenie spektaklu na Scenę Młodych 2024

!!2024 Scena Młodych
Proszę wybrać datę: *
scena w Starej Prochowni dostępna jest we wtorki od godz. 15.00 do 20.00, preferowaną godziną rozpoczęcia spektaklu jest 18.30
Proszę wskazać, czy w danym terminie ma się odbyć tylko próba, czy próba i spektakl *
godzina rozpoczęcia próby/warsztatów *
scena w Starej Prochowni dostępna jest we wtorki od godz. 15.00 do 20.00, preferowaną godziną rozpoczęcia spektaklu jest 18.30
godzina rozpoczęcia spektaklu *
scena w Starej Prochowni dostępna jest we wtorki od godz. 15.00 do 20.00, preferowaną godziną rozpoczęcia spektaklu jest 18.30

REGULAMIN PROJEKTU SCENA MŁODYCH

1. Cykl Scena Młodych odbywa się we wtorki (15.00-20.00) w Starej Prochowni SCEK (ul. Boleść 2).
2. Projekt jest finansowany z budżetu m. st. Warszawa.
3. O przyjęciu do projektu decyduje kolejność zgłoszeń.
4. Informacja o wolnych terminach dostępna w formularzu zgłoszenia.
5. Grupa może zarezerwować maksymalnie 2 terminy w jednym semestrze.
6. Udział w projekcie jest bezpłatny zarówno dla grup występujących na scenie, jak i dla publiczności (spektakle wystawiane w ramach cyklu “Scena Młodych” nie są biletowane).
7. Spektakle odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących w danych momencie.
8. W związku z zaostrzeniem przepisów przeciwpożarowych obowiązuje całkowity zakaz używania ognia i dymu podczas spektakli prezentowanych na scenie Starej Prochowni SCEK oraz pozostałych scenach Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnych.
9. Scena Młodych to projekt edukacyjny.
10. Występujący odpowiadają za prawa autorskie utworów znajdujących się w scenariuszach swoich wystąpień, które prezentują na w ramach Sceny Młodych.

*