Zgłoszenie spektaklu na Scenę Młodych

 

2023/24 Scena Młodych
Proszę wybrać datę: *
scena w Starej Prochowni dostępna jest we wtorki od godz. 15.00 do 20.00, preferowaną godziną rozpoczęcia spektaklu jest 18.30
Proszę wskazać, czy w danym terminie ma się odbyć tylko próba, czy próba i spektakl *
godzina rozpoczęcia próby/warsztatów *
scena w Starej Prochowni dostępna jest we wtorki od godz. 15.00 do 20.00, preferowaną godziną rozpoczęcia spektaklu jest 18.30
godzina rozpoczęcia spektaklu *
scena w Starej Prochowni dostępna jest we wtorki od godz. 15.00 do 20.00, preferowaną godziną rozpoczęcia spektaklu jest 18.30