“Co nasze jest, lecz do nas nie należy”

Co nasze jest, lecz do nas nie należy…
pamięci Piotra Burzyńskiego

“Nie podzielam, w niektórych środowiskach panującej fascynacji śmiercią.
Jest ona największej miary okrucieństwem jakie znam. Jakie spotyka człowieka oraz każdą istotę żyjącą. Rani głęboko tego, komu odbiera oddech i tych, którzy trzymają go za rękę.
Dlatego z całych sił, „rękami i nogami” trzymam się chrześcijańskiej Obietnicy, że śmierć ludzka nie jest unicestwieniem, lecz przejściem.”
Joanna Łabęcka

Joanna Łabęcka – Artysta plastyk. Prowadzi warsztaty plastyczne z Grupą Aktywności Twórczej oraz zajęcia z cyklu “Słucham i maluję” w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej. Absolwentka Uniwersytetu Zielonogórskiego.