“Po drodze”

Czas trwania wystawy: 17.03.2016 – 17.04.2016

O wystawie:
Prezentowane na wystawie obrazy wykonane są w technice olejnej. Są wynikiem obserwacji krajobrazu wsi i małych miasteczek oraz ludzi w nich funkcjonujących. Tytuł wystawy „po drodze” wskazuje zarówno na tematykę prac jak i okoliczności ich powstawania. Zaobserwowany widok, zdarzenie, czasami rozmowa z napotkanym przechodniem staje się powodem powstania obrazu.
Przewodnikiem w odczytywaniu treści zawartych w pracach jest nie tylko przedstawiona na nich historia,
ale przede wszystkim kolor, który dla autorki ma szczególne znaczenie.

O autorce:

Agnieszka Bobrowska, od 1994 słuchaczka Państwowego Ogniska Plastycznego w Grodzisku Mazowieckim im. Jana Skotnickiego. Uczestniczka wielu plenerów malarskich. Od kilku lat maluje ikony (w 2013 ukończyła 3-letni kurs Warsztatów Ikonograficznych) tym samym dołączając do głównie stosowanej techniki olejnej malarstwo temperowe.