“GALEATORIUM” – rzeźba i płatnerstwo artystyczne

Wystawa prac Patryka Nieczarowskiego-Nieczara
Galeria Stara Prochownia, ul. Boleść 2
Czas trwania wystawy: 06.05 – 20.06.2016

 

Wystawa Patryka Nieczarowskiego-Nieczara obejmująca jego twórczość w zakresie rzeźby i płatnerstwa artystycznego. Artysta wykorzystując starożytne techniki kształtowania metalu tworzy repliki hełmów oraz unikatowe formy z blachy. Na wystawie prezentowane są autorskie hełmy maskowe, będące próbą wykorzystania historycznej i użytkowej formy hełmu jako medium dla ukazania portretu. Stąd tytuł wystawy „Galeatorium”,od łacińskiego terminu „galea” oznaczającego hełm. W przeważającej mierze są to miedziane wizerunki kobiet. W tym portrety żony artysty – Dominiki. Na szczególną uwagę zasługują, stylizowane portety Anny Marii Jopek, Kayah i Justyny Steczkowskiej, wykonane za zgodą artystek. Hełm maskowy Justyny Steczkowskiej zostanie zaprezentowany po raz pierwszy.

Patryk Nieczarowski, alias Nieczar (ur. w 1979). Studiował rzeźbę na Wrocławskiej ASP. Dyplom w 2003 roku. W okresie studiów praktykował klasyczną rzeźbę w kamieniu w pracowni Muzeum Miejskiego miasta Wrocławia. Współpracował też z Muzeum Archeologicznym we Wrocławiu prowadząc zajęcia dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z zakresu archeologii żywej. Po skończeniu studiów rozpoczyna pracę płatnerza-rekonstruktora, wykonując repliki elementów uzbrojenia ochronnego (głównie hełmów) dla kolekcjonerów i grup rekonstrukcji historycznej z Polski, Europy, Ameryki Północnej i Australii. W 2011 roku realizuje pierwsze projekty rzeźbiarskie z zastosowaniem technik wspólnych płatnerstwu i złotnictwu korpusowemu. Rzeźbiarz, płatnerz i rekonstruktor. Specjalista w zakresie formowania blach, w szczególności starożytnej technice przestrzennego repusu, tzw. raising. Raising, to proces kształtowania płaskich blach w puste, przestrzenne formy za pomocą rozmaitych młotków i klepadeł bez rozcinania i łączenia powierzchni.