“…z dalekiej Tasmanii”

Czas trwania wystawy: 13.10.2016 – 13.11.2016

Margaret Starzyńska-Skowronski urodziła się w Białymstoku. Dzieciństwo spędziła wśród pól, lasów i łąk, ponieważ jej ojciec, inżynier zootechnik, pracował w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Po ukończeniu studiów na wydziale Technologii Rolno-Spożywczej na SGGW w Warszawie, przez następne kilka lat pracowała jako starszy asystent w Akademii Medycznej w Warszawie.

Od wczesnych lat młodości pasjonowały ja sztuki plastyczne, muzyka, literatura.
W 1977 roku wyjechała do Australii, gdzie ukończyła Podyplomowe Studia z zakresu Żywienia i Dietetyki i zaczęła pracę zawodową w Sydney. Równolegle studiowała sztuki plastyczne w renomowanych szkołach artystycznych : Jullian Ashton Art School i Paddington Art School. Kształciła się pod kierunkiem miedzy innymi takich artystów jak Joseph Jabour, Peter Dorahy, Stephen Wesley-Gorton, Ian Shaw, Tom Bass, Boris Gaspar. W ich pracowniach studiowała rysunek (ołówkiem, węglem, tuszem,), malarstwo (akwarela, pastele, olej, akryl), rzeźbę i modelowanie (w glinie i wosku), odlewanie w różnych materiałach; skończyła tez kursy spawalnicze.

W 1999 roku porzuciła pracę zawodową, aby moc całkowicie poświecić się twórczości artystycznej. Przeniosła się z Sydney na Tasmanie, gdzie kontynuowała studia artystyczne na Wydziale Sztuk Plastycznych Uniwersytetu w Hobart.
W tym czasie, w centrum jej poszukiwań twórczych znalazła się sztuka abstrakcyjna, która do dziś pozostaje najbliższym jej środkiem wyrazu.
Margaret dodaje, że na jej prace wpływ miała m. in. twórczość : Alexandra Caldera, Henry’ego Moore’a, Roberta Klippela, Franza Kline’a, Iana Fairweathera, André Kneiba, Zhang Dawo, Antona Holznera , Ewy Bekier.

Obecnie Margaret Skowronski nadal mieszka na Tasmanii w Blackmans Bay, gdzie obok swego domu wybudowała studio, które spełnia zarówno role pracowni artystycznej jak i daje możliwość wystawiania powstających tam prac.
Począwszy od połowy lat dziewięćdziesiątych prace Margaret Skowronski były wystawiane na licznych wystawach w Sydnej i w Hobart. Jest laureatką nagrody 2014 Kingborough Art Prize. Prace jej znajdują się w kolekcji Archiwum Polskich Emigrantow na Uniwersytecie Mikolaja Kopernika w Toruniu a także w prywatnych kolekcjach w Chinach, Francji, Australi i Polsce.