Nagroda dla Chóru CAMERATA VARSOVIA

Chór CAMERATA VARSOVIA, którego inicjatorką oraz dyrygentką jest Elżbieta Siczek, wicedyrektor Stołecznego Centrum Edukacji Kulturalnej zdobył Złoty Dyplom VIII Ogólnopolskiego Konkursu Pieśni Pasyjnej, który 31 marca i 1 kwietnia odbywał się w Bydgoszczy. Wzięło w nim udział ponad trzydzieści chórów, zespołów i scholi z całego kraju. Elżbieta Siczek otrzymała także Nagrodę Specjalną Collegium Vocale Bydgoszcz – za najlepszą interpretację Stabat Mater G.G.Gorczyckiego.

 

 

Gratulujemy!

      

Chór CAMERATA VARSOVIA powstał w styczniu 2000 roku z inicjatywy dyrygenta  –  Elżbiety  Siczek  oraz  grupy  chórzystów,  mających  już staż  w  zespołach  śpiewaczych,  pragnących  wytyczyć  własną  drogę artystyczną. Pierwszy skład chóru liczył 13 osób.

Od  początku  swego  istnienia  był  to  zespół  niezależny,  zrzeszający miłośników muzyki chóralnej z różnych środowisk. Działanie zespołu stało się możliwe wyłącznie dzięki życzliwości i wsparciu wielu osób, nie tylko aktywnych chórzystów, ale również tych, którzy świadczą pomoc zespołowi przy realizacji licznych, nierzadko ambitnych zamierzeń.

Od roku 2013 Chórowi patronuje Fundacja Camerata Varsovia. Swą działalność muzyczną chór łączy z misją społeczną. Angażuje się w koncerty Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, występuje w środowiskach polskich na Litwie i Ukrainie, ma na swym koncie występy charytatywne.

Więcej informacji o chórze TUTAJ.