Warszawski Festiwal Teatralny Młodych w Starej Prochowni

Jury w składzie:

  • Tomasz Daszczuk – aktor, reżyser, pedagog teatru, przewodniczący Jury
  • Bożena Robakowska – aktorka
  • Stanisław Dembski – reżyser, szef  artystyczny Teatru Pijana Sypialnia, pedagog teatralny, aktor

postanowiło przyznać nagrody:

I miejsce – dla zespołu Teatr Stopa z CXIX Liceum Ogólnokształcącego
im. Jacka Kuronia w Warszawie
za spektakl pt.: „Porozmawiajmy jak zwierzęta”

II miejsce – dla zespołu Teatr Batoryczny z Zespołu Szkół nr 66,
Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego w Warszawie
za spektakl pt.: „Papier, kamień, nożyczki, czyli opowieść o dorastaniu”

III miejsce – dla zespołu Grupa Teatralna Drewno z Liceum Filmowego z Oddziałami Dwujęzycznymi przy Warszawskiej Szkole Filmowej
za spektakl pt.: „Etiuda z Wesela wycięta”

postanowiło przyznać 3 wyróżnienia:

  • dla zespołu W Piątek Wieczorem z XXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Prusa w Warszawie za spektakl pt.: „Inne kaczątko”
  • dla zespołu Teatr KOT ze Studia Teatralnego Julii Kotarskiej-Rekosz  w Warszawie za spektakl pt.: „Nie przypominam sobie Pana”
  • dla zespołu Teatr Moralnego Niepokoju z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego nr 4 w Warszawie za spektakl pt.: „Wyspa”

Pozostałe zespoły otrzymały dyplomy za udział w finale konkursu.

Opiekunowie nagrodzonych zespołów zostali wyróżnieni za szczególne osiągnięcia w dziedzinie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Zwycięzca, zespół Teatr Stopa, otrzymał nominację do XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych HECA 2017 w Płocku.

Jury Młodzieżowe w składzie:
Magdalena Molęda
Emilia Szuchniewicz
Rafał Jastrzębski
Kazimierz Łysiak
Oliwer Tokarski
Maciej Łączyński
Jacek Szyszko
Stanisław Gorzeliński
za najlepszy spektakl Festiwalu uznało
“Nie przypominam sobie Pana”, Teatru Kot

więcej o WFTM 2017:
https://www.facebook.com/WarszawskiFestiwalTeatralnyMlodych/

Dziękujemy i gratulujemy!!

Warszawski Festiwal Teatralny Młodych w Starej Prochowni – Wiosna 2017 jest konkursem teatralnym zespołów młodzieżowych i ma formułę otwartą. Tematyka przedstawień nie jest określona. Konkurs organizowany jest w ramach Konfrontacji Artystycznych Dzieci i Młodzieży.
Celem konkursu jest przegląd najciekawszych inicjatyw teatralnych realizowanych w szkołach, placówkach oświatowych i ośrodkach działających w Warszawie.

Festiwal odbywa się w w Starej Prochowni SCEK, przy ulicy Boleść 2 w Warszawie.