Warsztaty filozoficzne dla młodzieży

Historia filozofii – warsztaty 

Zajęcia łączą elementy wykładu i warsztatów. W przystępny sposób przybliżają ważne zagadnienia z zakresu historii filozofii, wskazując na związki tej dyscypliny z innymi dziedzinami kultury (sztuka, literatura) oraz z przemianami społecznymi.
Warsztatowa forma zajęć uczy wykorzystywać narzędzia filozoficzne do rozwijania istotnych kompetencji, przydatnych w wielu innych dyscyplinach. Uczestnicy doskonalą zdolność do krytycznego myślenia, umiejętność precyzyjnego formułowania własnego stanowiska, dostrzegania ukrytych założeń i rzetelnej argumentacji oraz umiejętność słuchania racji dyskutantów. Analiza tekstów filozoficznych rozwija kompetencje przydatne w zawodach Olimpiady Filozoficznej.
(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

Wiek uczestników: 15 – 19 lat
Poziom: początkujący
Termin zajęć: wtorek 17.00-19.30


Filozofia współczesna – warsztaty

Zajęcia łączą elementy wykładu i warsztatów. W przystępny sposób prezentują główne nurty współczesnej filozofii wskazując na ich związki z innymi dziedzinami kultury (literatura, film), z przemianami społecznymi i z aktualnymi debatami światopoglądowymi.
Warsztatowa forma zajęć uczy wykorzystywać narzędzia filozoficzne do rozwijania istotnych kompetencji, przydatnych w wielu innych dyscyplinach. Uczestnicy doskonalą zdolność do krytycznego myślenia, umiejętność precyzyjnego formułowania własnego stanowiska, dostrzegania ukrytych założeń i rzetelnej argumentacji oraz słuchania racji dyskutantów. Analiza tekstów filozoficznych rozwija kompetencje przydatne w zawodach Olimpiady Filozoficznej.
(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

Wiek uczestników: 15 – 19 lat
Poziom: początkujący
Termin zajęć: środa 17.00-19.30