“…jak źrenicy oka” PLASTYCZNE FANTAZJE III

Galeria Brzozowa, ul. Jezuicka 4 (wejście od ul. Brzozowej), Stare Miasto
Galeria czynna codziennie w godz. 13:00-20:00, wstęp wolny
Czas trwania wystawy: 26 października – 23 listopada 2017

W szalonym tempie dzisiejszego dnia zatrzymajmy się choć na chwilę, pochylając głowę nad twórczością dziecka, aby szukać w niej inspiracji do wnikliwszego postrzegania świata. I – jak źrenicy oka – chrońmy każdą formę dziecięcej opowieści.

Katarzyna M. Kullmann

Podczas wystawy prezentujemy obrazy wykonane w różnych technikach przez dzieci ze Studio. Gościnie swoje prace wystawią również: Pani Weronika Sochaj i Pan Michał Wasik – artyści plastycy, członkowie mojego macierzystego Związku Plastyków, związani także ze Studio. Podtytuł tegorocznej wystawy PLASTYCZNE FANTAZJE III ma swoją historię. Otóż 20 lat temu (1996 rok) w SCEK i Galerii ABAKUS odbyła się wystawa prac dzieci ze STUDIO i nosiła wówczas tytuł PLASTYCZNE FANTAZJE, zaś kolejna wystawa o tym samym tytule odbyła się w warszawskiej Galerii BRAMA przy Rynku Nowego Miasta i nosiła numer II. Podczas wystawy w 1996 r. w SCEK zostało zaprezentowanych kilkaset dzieł moich podopiecznych i był to naprawę imponujący pokaz. Wkrótce, bowiem 26 listopada 2017 roku, dzieła dzieci ze STUDIO zostaną zaprezentowane w ilości około 200 obrazów podczas Jubileuszu 23-lecia działalności STUDIO, zaś informacje o tym wydarzeniu zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.mwasik.pl na początku listopada br.

Katarzyna M. Kullmann

 

® STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH
Katrzyny Marii Kullmann

 

O MNIE I O STUDIO:
Jestem artystą plastykiem, magistrem sztuki i pedago
giem. Jestem członkinią warszawskiego Związku Polskich Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa, skupiającego artystów tworzących w wielu dziedzinach sztuki. Brałam udział, jako artysta plastyk, w wystawach autorskich (jedną z nich poświęciłam twórczości własnej i moich podopiecznych ze Studio Technik Plastycznych) oraz zbiorowej, prezentującej dorobek artystów z w/w Związku Plastyków. Do udziału w wystawach, które organizuję dla dzieci ze Studio Technik Plastycznych, zapraszam moich byłych uczniów i zaprzyjaźnionych artystów.

Jestem od bardzo wielu lat członkinią Amnesty International – ogólnoświatowego ruchu, skupiającego dzisiaj ponad 7 milionów ludzi na całym świecie, którzy niesprawiedliwość traktują osobiście. Uczestniczę w licznych kampaniach Amnesty, podpisując imiennie wiele petycji, kierowanych do władz państw, w których m. in.: dochodzi do wykonywania wyroków śmierci, łamane są prawa człowieka, naruszana jest ludzka godność i ograniczona jest wolność.

Piszę felietony poświęcone moim przodkom, a od 2000 roku rodzinną genealogię, która jest moją wielką pasją i która liczy sobie już ponad 1300 stron. Piszę również felietony opowiadające o miejscowościach związanych z moimi antenatami oraz losach miejscowych grup etnicznych – jeden ukazał się się drukiem, inne na stronach internetowych moich przyjaciół. Tworzę także reportaże zdjęciowe poświęcone Podkarpaciu i Beskidowi Niskiemu oraz jego zabytkom, dokumentując tym samym ginącą historię tego niezwykłego regionu Polski. Dzięki tym pasjom poznałam wielu bardzo ciekawych ludzi różnych narodowości, żyjących w Polsce.

Jestem też autorką serii artykułów do „Poradnika Domowego”, poświęconych technikom plastycznym, a zilustrowanych obrazami dzieci ze STUDIO.

Uczyłam plastyki i sztuki w przedszkolach, a także w szkole dla osób niepełnosprawnych przy FPLN (podstawowej, gimnazjum i szkole przysposabiającej do pracy) – praca z uczniami tych szkół była dla mnie czasem niezwykłym, pełnym dobrej energii i doświadczeń. Uczyłam też plastyki w warszawskiej szkole z oddziałami integracyjnymi. Prowadziłam również zajęcia plastyczne z dorosłymi w Ochockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

W 1994 roku założyłam własną pracownię STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH, a rok później odbyła się pierwsza wystawa dokonań twórczych moich podopiecznych. Dla dzieci ze STUDIO napisałam Kodeks Młodego Twórcy, który wydrukowany został na legitymacjach pracowni Studio Technik Plastycznych. Legitymacje wręczane są także wszystkim patronującym i wspierającym różne działania charytatywne STUDIO. Osoby te tym samym stają się mecenasami plastycznej sztuki dziecięcej. Opracowałam i realizuję wiele programów autorskich, połączonych z konkursami, do których włączam dzieci ze STUDIO, ze szkół warszawskich i całej Polski. Celem programów i konkursów jest m. in.:
a) poznawanie historii, kultury, języka i gwar różnych regionów Polski oraz innych narodów;
b) uczenie dzieci tolerancji wobec innych;
c) rozwijanie zainteresowań dziecka książką i poezją, ich historią i rolą, jaką pełnią w rozwoju dziecka;
d) pobudzanie aktywności twórczej i rozwijanie wyobraźni dzieci.
Programy te to np.:
1. Integracja, tolerancja, akceptacja.
2. Polska krajem wielonarodowym i wielokulturowym.
3. Konkurs plastyczno-literacki: Z KSIĄŻKĄ W KIESZENI.
4. Konkurs plastyczno-poetycki: WIERSZE O BRARWACH.
Jestem również organizatorką:
a) licznych wystaw plastycznej sztuki dziecięcej zatytułowanych: …jak źrenicy oka;
b) charytatywnych warsztatów integracyjnych;
c) akcji charytatywnych na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

Moje działania wspierał na przestrzeni lat ogrom ludzi dobrej woli – osoby prywatne, firmy i organizacje. Bez ich wsparcia nie mogłabym realizować marzeń, pomagać chorym dzieciom i angażować w nie dzieci ze STUDIO.

 

CELE ZAJĘĆ W STUDIO TECHNIK PLASTYCZNYCH:
Spotkania w STUDIO oparłam na zajęciach rozwijających twórczą postawę dziecka i wykorzystujących ich nieograniczoną wyobraźnię. Podczas pracy z dziećmi stosuję różnorodne techniki plastyczne, które są podstawą edukacji w Studio, a które w swoim bogactwie są niemal nieograniczone, dzięki czemu stanowią doskonały czynnik stymulujący wszechstronny psychofizyczny rozwój dzieci i młodzieży. Wpływają także na ekspresję dziecka, jego koncentrację, sprawność psycho-ruchową, pomagają zdobywać nowe i ciekawe doświadczenia, dają także możliwości głębszej wypowiedzi. W czasie procesu twórczego dziecko m. in.: kształtuje, wykorzystuje i doskonali swoje zmysły – wzrok, dotyk, węch, słuch, a nawet smak, ćwiczy i wyrabia koncentrację oraz koordynację wzrokowo-ruchową, uczy się organizacji pracy, wzbogaca mowę. Ogromnie ważnym elementem prowadzonych przeze mnie zajęć jest promowanie plastycznej sztuki dziecięcej. Dzięki wystawom dzieci uczą się publicznych wystąpień, przełamują nieśmiałość, nabierają wiary we własne możliwości, cieszą się ze swoich osiągnięć i sukcesów, uczą się także dzielenia swoimi umiejętnościami z innymi.

 

[/su_custom_gallery]