Lekcja w Galerii

Galeria Brzozowa, ul. Jezuicka 4 (wejście od ul. Brzozowej)
Czas trwania wystawy: 17.01-23.02.2020
Galeria czynna codziennie w godz. 13:00-20:00, wstęp wolny

 

Na wystawie prezentowane są wybrane prace uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych szkół warszawskich, którzy uczestniczyli w warsztatach plastycznych przeprowadzonych w Galerii Stara Prochownia SCEK. Zajęcia prowadzi Joanna Piątek, artysta plastyk.

Warsztaty plastyczne prowadzone są w salach wystawowych, które  rozpoczynają się prelekcją na temat aktualnej wystawy. Po wprowadzeniu teoretycznym ukazującym tematykę, stylistykę i technikę prezentowanych prac, prowadzący rozpoczyna warsztat plastyczny inspirowany wystawą.
Część teoretyczna zajęć to poznawanie terminów i technik plastycznych, a także nauka o kierunkach i tendencjach w sztuce współczesnej i dawnej. W oparciu o wiedzę przekazaną w części teoretycznej zajęć, uczestnicy wykonują prace plastyczne na zadany temat związany z aktualną wystawą. Galeria jest wyposażona we wszystkie niezbędne do pracy materiały plastyczne i zapewnia odpowiedni warsztat.

(Zajęcia finansowane są przez Miasto Stołeczne Warszawa.)

Więcej informacji o projekcie i zapisach: TUTAJ  

praca uczestnika zajęć Lekcja w Galerii Stara Prochownia 2 kwadrat