Koncerty dla grup zorganizowanych szkolnych

PORANKI MUZYCZNE W SCEK 🎺🎻🥁🎹

Ruszyły zapisy na koncerty dla grup szkolnych prezentowane w ramach drugiego semestru zajęć “Poranki muzyczne”!

Terminy koncertów oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: http://scek.pl/poranki-muzyczne/

🎼🎷🎺
Koncerty w ramach cyklu „Poranki Muzyczne”: różnorodność zagadnień i treści umożliwia znalezienie tematów odpowiednich dla dzieci w różnym wieku – od pierwszej klasy szkoły podstawowej do klas licealnych włącznie. Słuchaczami koncertów mogą być także uczniowie szkół integracyjnych oraz szkół specjalnych, dla których jest to niekiedy najbardziej dostępna forma kontaktu ze sztuką.

🎹🎤🎧
Wykonawcami koncertów są uczniowie szkół muzycznych I i II stopnia oraz studenci Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

🎸🎻🥁
Celem nadrzędnym cyklu jest zachęcenie uczniów szkół ogólnokształcących do kontaktu z muzyką. Intencją prowadzących jest wychowanie młodzieży poprzez sztukę oraz przygotowanie młodych ludzi do świadomego korzystania z dóbr kultury. Zamierzeniem organizacyjnym jest uzupełnienie i rozszerzenie programu przedmiotu muzyka w szkole ogólnokształcącej.

Główne zadania:

🎵przybliżenie specyfiki poszczególnych epok muzycznych poprzez zaprezentowanie utworów czołowych kompozytorów danych epok
🎵pogłębienie wiedzy uczestników na temat instrumentów muzycznych, ich możliwości technicznych i wykonawczych, barwy dźwięku, rejestru
🎵zwrócenie uwagi młodzieży na strukturę utworów muzycznych (melodia, rytm, harmonia, tryb, tonacja, dysonanse i konsonanse, brzmienie, agogika i aparat wykonawczy), ich formę oraz przekaz treści i nastrojów
🎵umożliwienie słuchaczom rozmowy z wykonawcami oraz wymiany zdań na temat skojarzeń pozamuzycznych, powstałych podczas słuchania muzyki w ramach koncertów