Prywatne: Oferta wakacyjna 2020 w SCEK

Program „Lato w Mieście 2020” w Stołecznym Centrum Edukacji Kulturalnej będzie realizowany od 30 czerwca do 31 sierpnia 2020 roku w formie zajęć stacjonarnych oraz online!

Poniżej oferta online. 

  1. Konkurs teatralno-filmowy dla uczestników Lata w mieście „Rusz komórką!”

Celem konkursu jest zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczego i nieszablonowego wyrażania swoich refleksji związanych z funkcjonowaniem świata wokół nich oraz upowszechnianie aktywnych form uczestnictwa w kulturze.

Motywem przewodnim konkursu „Rusz komórką!” jest hasło DOCENIAM. Hasło nawiązuje do obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego i stanu społecznej izolacji. Pragniemy tym samym skłonić uczniów do refleksji i kreatywnego rozwinięcia myśli „Doceniam to, co wokół mnie”.

Konkurs skierowany jest do uczniów z warszawskich szkół podstawowych, biorących udział w warszawskiej akcji „Lato w mieście”. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10 lat oraz 11-14 lat.

Zadanie konkursowe: zadaniem uczestników jest nakręcenie za pomocą telefonu komórkowego krótkiego filmu, który w twórczy i autorski sposób rozwija hasło przewodnie konkursu: Doceniam.

TUTAJ szczegółowe informacje na temat konkursu “Rusz komórką!”

  1. „Promocja talentów” – konkurs plastyczny

Konkurs plastyczny „Promocja Talentów” ma na celu wyłonienie utalentowanych młodych artystów i ich promocję. Podstawą do oceny, dokonywanej przez profesjonalne jury będą w tym roku wysłane drogą elektroniczną zdjęcia wykonanych przez uczestnika prac plastycznych.

Promocja Talentów ma formułę otwartą. Tematyka zgłaszanych prac jest dowolna. Zachęcamy uczestników do tworzenia  w ich ulubionych technikach i na ulubione tematy.
Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów warszawskich szkół oraz uczestników zajęć w domach kultury, klubach i placówkach edukacji pozaszkolnej znajdujących się na terenie Warszawy lub dzieci i młodzież posiadające status mieszkańca Warszawy. Wszystkich tych, którzy tworzą i chcą swoje dzieła nam pokazać. Wiek uczestnika nie może przekraczać 19 lat.

Wybrane prace wezmą udział w wirtualnej wystawie, która prezentowana będzie na stronie internetowej www.scek.pl. Autorzy najlepszych prac zostaną nagrodzeni. Wręczenie nagród odbędzie się podczas jesiennej edycji konkursów plastycznych organizowanych w SCEK.

TUTAJ szczegółowe informacje na temat konkursu “Promocja Talentów”

  1. Letnie Poranki Muzyczne

Transmitowane na żywo, zdalne koncerty edukacyjne dla dzieci mające na celu zaznajomienie ich z muzyką klasyczną oraz brzmieniem różnych instrumentów. Zamierzeniem organizacyjnym jest uzupełnienie i rozszerzenie programu przedmiotu muzyka w szkole ogólnokształcącej. W czasie koncertów wykorzystywane będą przygotowane wcześniej materiały muzyczne. Będą one przeplatane prelekcją.

Prowadzący: Joanna Krejzler
Terminy: 12-14.08.2020, 19-21.08.2020, 26-28.08.2020 (środy, czwartki, piątki), godz. 11:00-11:45 (pierwszy koncert), 12:00-12:45 (drugi koncert)

Zajęcia dla grup zorganizowanych szkolnych.
Zapisy poprzez: FORMULARZ ZGŁOSZENIA