Zapraszamy na zajęcia!

Taniec? Malarstwo? Fotografia? Teatr? Śpiew? Historia sztuki? Malarstwo cyfrowe?

Wolne miejsca na zajęcia czekają na Ciebie!

Wszystkie warsztaty finansowane są z budżetu m.st. Warszawy.
Zajęcia są adresowane dla osób  w wieku 13 – 19 lat. 

Szczegóły dotyczące formy zapisu znajdują się w opisach poszczególnych zajęć.

Więc o ofercie zajęć zajdziesz w zakładce DLA MŁODZIEŻY