Wystawa Prac Młodych Plastyków

Wystawa stypendystów Programu ZDOLNI
Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci

Galeria Abakus, Jezuicka 4
Czas trwania wystawy od 8 lutego do 3 marca 2022
Galeria czynna codziennie w godz. 14:00-20:00, wstęp wolny

 

Na dorocznej wystawie prezentowane będą prace stypendystów programu Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci o uzdolnieniach plastycznych, wybrane podczas konsultacji, zorganizowanych w lutym w Warszawie. Na wystawie prezentowane są prace 12 uczestników. Wystawa prezentuje prace Stypendystów plastycznych powstałych w przeciągu ostatniego roku i ma charakter zbiorowy. Uczestnicy pochodzą z różnych miejscowości i środowisk, najmłodszy uczestnik wystawy ma 12 lat, a najstarsi w tym roku podchodzić będą do egzaminów maturalnych. W większości uczęszczają do szkół ogólnokształcących, kilkoro z nich jest uczniami szkół plastycznych. Obok klasycznych prac rysunkowych i malarskich możecie Państwo zobaczyć indywidualne próby poszukiwań uchwycenia otaczającego ich świata w ramy własnej twórczości, oraz fotograficzne poszukiwania jednego z młodszych uczestników.

Wystawy Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci w Galerii Abakus organizowane są od wielu lat. Jest to wyjątkowa możliwość zaprezentowania szerokiej publiczności dokonań plastycznych stypendystów Programu ZDOLNI.

Uczestnicy wystawy:
Wit Biner z Cieląt (woj. kujawsko-pomorskie)
Adam Bocheński z Katowic
Hanna Galicka z Legnicy
Maja Golcew z Miśka Mazowieckiego
Gabriela Grzywacz z Iławy
Katarzyna Gubała z Krakowa
Artur Majka z Katowic
Anna Niestoruk z Przechodziska (woj. lubelskie)
Zofia Świtek z Konina
Oliwia Wiśniewska z Nowego Boryszewa (woj. mazowieckie)
Zofia Woźniakowska z Warszawy
Igor Żmudzki z Rudy Śląskiej

 

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego (OPP). Jest stowarzyszeniem naukowców, twórców, lekarzy i studentów. Głównym celem Funduszu jest pomoc wybitnie uzdolnionym uczniom w rozwijaniu zainteresowań naukowych i uzdolnień artystycznych, a także poprawa opieki nad zdolnymi dziećmi w polskim systemie edukacji. Przez Program Pomocy Wybitnie Zdolnym przeszło do tej pory kilkanaście tysięcy utalentowanych młodych Polaków – dziś to znakomici naukowcy, lekarze, propagatorzy nauki i artyści. Działalność stowarzyszenia opiera się na współpracy z licznymi uczelniami, ośrodkami badawczymi i instytucjami kultury, a także – z bardzo wieloma indywidualnymi pracownikami naukowymi, którzy jako wolontariusze chcą pracować ze zdolną młodzieżą. Uczestnicy programu mają szansę wziąć udział w licznych warsztatach badawczych, seminariach, spotkaniach i konsultacjach z najlepszymi specjalistami z danej dziedziny. Corocznie stowarzyszenie zaprasza utalentowanych nastolatków na 20 specjalistycznych warsztatów badawczych, 9-10 seminariów humanistycznych, warsztaty muzyczne, dwa spotkania wielodyscyplinarne i trzy wielodyscyplinarne obozy naukowe. Dla młodych plastyków organizujemy wystawy, konsultacje plastyczne i plenery malarskie.

 

 

 

 

 

 

logotyp Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci