Rozstrzygnięcie VII edycji konkursu Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się w Warszawie

Warszawski Konkurs Najlepsze szkolne i przedszkolne przestrzenie uczenia się został rozstrzygnięty. Do tegorocznej edycji przystąpiło 26 placówek.

Kapituła Konkursu 27 kwietnia br. obradowała zdalnie. Każda z placówek przystępujących do Projektu, przedstawiła ciekawe rozwiązania dotyczące przestrzeni i jej wykorzystania w procesie edukacji.

Kapituła zdecydowała o przyznaniu nagród następującym placówkom:

  1. Przedszkolu nr 343 “Na Miodowej Górce” ul. Warszawska 53 w kategorii przestrzeni przedszkolnych.
  2. Przedszkolu nr 143 “Mali Odkrywcy” ul. Ludwika Kickiego 5 w kategorii przestrzeni przedszkolnych.
  3. Szkole Podstawowej nr 138 z Oddziałami Integracyjnymi im. Józefa Horsta ul. Mieczysława Pożaryskiego 2 w kategorii przestrzeni szkół podstawowych.
  4. Szkole Podstawowej nr 378 im. Ignacego Jana Paderewskiego ul. Bartnicza 8 w kategorii przestrzeni szkół podstawowych.
  5. Zespołowi Szkół nr 34 im. Mieszka I ul. Piotra Wysockiego 51 w kategorii przestrzeni szkół ponadpodstawowych.

Ponadto przyznano wyróżnienia:

  1. Ognisku Pracy Pozaszkolnej “175” ul. Piotra Gruszczyńskiego 12 w kategorii przestrzeni placówek pozaszkolnych.
  2. Przedszkolu nr 401 ul. Edwarda Dembowskiego 9 w kategorii przestrzeni przedszkolnych.
  3. Szkole Podstawowej nr 221 z Oddziałami Integracyjnymi im. Barbary Bronisławy Czarnowskiej ul. Ogrodowa 42/44 w kategorii przestrzeni szkół podstawowych.
  4. Szkole Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki ul. Michała Kajki 80/82 w kategorii przestrzeni szkół podstawowych.

 

Źródło informacji: Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Fot. Julia Winkler