Wieczór z kolędą I Chór Camera Varsovia I 22 stycznia

Zapraszamy na koncert chóru Camerata Varsovia “Wieczór z kolędą” w Starej Prochowni SCEK.

Dyrygent – Elżbieta Siczek

22 stycznia 2023, godz. 18:00
Stara Prochownia SCEK, ul. Boleść 2

 

Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona.
Rezerwacje należy wysłać pod adres mailowy:  info@cameratavarsovia.pl
W tytule prosimy wpisać „Wieczór z kolędą”, a w treści podać imię, nazwisko i liczbę rezerwowanych miejsc.

 

Chór CAMERATA VARSOVIA powstał w styczniu 2000 roku z inicjatywy dyrygenta – Elżbiety Siczek oraz grupy chórzystów, mających już staż w zespołach śpiewaczych, pragnących wytyczyć własną drogę artystyczną. Od początku swego istnienia jest to zespół niezależny, zrzeszający miłośników muzyki chóralnej z różnych środowisk, którego działanie stało się możliwe wyłącznie dzięki życzliwości i wsparciu wielu osób, nie tylko angażujących się jako czynni chórzyści, ale również świadczących na rzecz zespołu pomoc przy realizacji licznych ambitnych zamierzeń. Od roku 2013 Chórowi patronuje Fundacja Camerata Varsovia. Swą działalność muzyczną chór łączy z misją społeczną. Repertuar zespołu obejmuje muzykę sakralną i świecką różnych epok od chorału gregoriańskiego do muzyki współczesnej, zarówno a cappella jak i z towarzyszeniem instrumentalnym, w tym zabytki muzyki dawnej wykonywane z instrumentami z epoki, jak również prawykonania muzyki najnowszej.

Chór często koncertuje w kraju, a także występuje za granicą (Ukraina, Litwa, Czechy, Belgia, Holandia, Bułgaria, Włochy). Zespół współuczestniczył w kwietniu 2012 roku w przygotowaniu koncertu poświęconego muzyce polichóralnej Mariana Sawy, zrealizowanego w ramach przewodu doktorskiego dyrygent Elżbiety Siczek. W roku 2020 chór świętował 20-lecie swojej działalności. Koncert Jubileuszowy zaplanowany na maj nie mógł się niestety odbyć z powodu pandemii. Po okresie zatrzymania na pewien czas życia muzycznego, Chór podjął ponownie swoją aktywność. Pragnąc dzielić się radością z możliwości wspólnego muzykowania w maju 2022 roku Chór zrealizował Jubileusz 22-lecia.

Chór otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, w ostatnim okresie:

  • Złoty Dyplom i Nagrodę specjalną na X Ogólnopolskim Turnieju Chórów “O kryształowe serce chełmińskiej jesieni” (Chełmno, 2018),
  • Złoty Dyplom na III Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym „Cantantes Lublinensis” (Lublin, 2018),
  • Złoty Dyplom i Zwycięzca kategorii „Chóry kameralne” na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Sakralnej „Silver Bells” (Daugavpils, Łotwa, 2019),
  • Złoty Dyplom i Nagroda Specjalna na III Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zieleńskiego (Łowicz, 2019),
  • I Nagroda na XXVII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Puławach (2022),
  • Złoty Dyplom na IX Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Rzeszowie (2022),
  • Grand Prix na XXVIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd w Puławach (2023).